This repository contains the saltstack prototype that implements the roles_and_profiles structure.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
Alexander Thaller e816869464 Updated section about serinus in the tools doc. před 11 měsíci
docs Updated section about serinus in the tools doc. před 11 měsíci
pillars Initial commit. před 11 měsíci
states Initial commit. před 11 měsíci
LICENSE Initial commit. před 11 měsíci
README.md Updated readme. před 11 měsíci

README.md

README

This repository contains the saltstack prototype that implements the roles_and_profiles structure described in the talk Best Practices for Enterprise-Scale SaltStack - Trivago - SaltConf17.

For information about the current structure see Docs/Structure.


Source source code for the prototype can be found here: https://git.thaller.ws/athaller/saltstack-prototype.

Source source code for the documentation can be found here: https://git.thaller.ws/athaller/saltstack-prototype_docs.